Gudstjeneste Sørkedalen kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.10.2019 - kl.10.00

Til:6.10.2019 - kl.11.00

Sted:Sørkedalen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17.s.i tr.tiden
Liturg: Torbjørn Fink
Organist: Per Anders Håvelsrud
Prekentekst: Fil 1,20-26
Nattverd