Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.11.2019 - kl.11.00

Til:24.11.2019 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste s. i k.året
Liturg: Torbjørn Fink
Organist: Gunnar Kristen Petersen-Øverleir
Prekentekst: Joh 9,39-41
Offerformål: Stefanusalliansen
Nattverd
Dåp