Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.11.00

Til:17.11.2019 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23.s.i tr.tiden
Liturg: Roald-Einar Ottersen
Organist: Gunnar Kristen Petersen-Øverleir
Prekentekst: Matt 24,35-44
Offerformål: Julemessemisjonen - Kaare og Nora Hagen
Nattverd
Dåp