Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.11.00

Til:10.11.2019 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 22.s.i tr.tiden
Liturg: Torbjørn Fink
Organist: Olav Morten Wang
Prekentekst: Luk 10,25-37
Nattverd
Dåp