Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.11.2019 - kl.11.00

Til:3.11.2019 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Torbjørn Fink
Organist: Olav Morten Wang, Gunnar Kristen Petersen-Øverleir
Prekentekst: Jes 60,18-22
Offerformål: Menighetens diakoni
Nattverd