Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.10.2019 - kl.11.00

Til:13.10.2019 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18.s.i tr.tiden
Liturg: Roald-Einar Ottersen
Organist: Gunnar Kristen Petersen-Øverleir
Prekentekst: Mark 1,40-45
Offerformål: Changemaker (KN)
Nattverd