Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.10.2019 - kl.11.00

Til:6.10.2019 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17.s.i tr.tiden
Liturg: Torbjørn Fink
Organist: Per Anders Håvelsrud
Prekentekst: Fil 1,20-26
Offerformål: Misjonsalliansen
Nattverd
Dåp