Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.9.2019 - kl.11.00

Til:29.9.2019 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 16.s.i tr.tiden
Liturg: Roald-Einar Ottersen
Organist: Olav Morten Wang
Prekentekst: Joh 1,47-51
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp