Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.3.2019 - kl.11.00

Til:31.3.2019 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i faste
Liturg: Roald-Einar Ottersen
Organist: Gunnar Kristen Petersen-Øverleir
Prekentekst: Luk 22,28-34
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp