Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.9.2018 - kl.11.00

Til:2.9.2018 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 15.s.i tr.tiden
Liturg: Roald-Einar Ottersen
Organist: Gunnar Kristen Petersen-Øverleir
Prekentekst: Luk 10,38-42
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp