Høytidsgudstjeneste Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.5.2018 - kl.11.00

Til:20.5.2018 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Maria Paulsen Skjerdingstad
Organist: Olav Morten Wang
Prekentekst: Joh 14,15-21
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap
Nattverd
Dåp