Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.12.2018 - kl.11.00

Til:16.12.2018 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i adv.tiden
Liturg: Maria Paulsen Skjerdingstad
Organist: Gunnar Kristen Petersen-Øverleir
Prekentekst: Joh 5,31-36
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap
Merknader: Søndagsskole
Nattverd
Dåp