Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.8.2018 - kl.11.00

Til:5.8.2018 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 11.s.i tr.tiden
Liturg: Roald-Einar Ottersen
Organist: Markus Tahti Dunseth
Prekentekst: Mark 2,23-28
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp