Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.4.2019 - kl.11.00

Til:14.4.2019 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesøndag
Liturg: Roald-Einar Ottersen
Organist: Olav Morten Wang
Prekentekst: Joh 12,1-13
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp