Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.4.2019 - kl.11.00

Til:7.4.2019 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s. i faste
Liturg: Maria Paulsen Skjerdingstad
Organist: Gunnar Kristen Petersen-Øverleir
Prekentekst: Joh 6,24-36
Offerformål: Norges Kristelige Studentforbund
Nattverd