Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.6.2019 - kl.11.00

Til:9.6.2019 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Maria Paulsen Skjerdingstad
Organist: Olav Morten Wang
Prekentekst: Joh 14,23-29
Offerformål: Sabeels venner
Nattverd
Dåp