Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.12.2018 - kl.11.00

Til:9.12.2018 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tiden
Liturg: Maria Paulsen Skjerdingstad
Organist: Gunnar Kristen Petersen-Øverleir
Prekentekst: Joh 16,21-24
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp