Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.7.2018 - kl.11.00

Til:15.7.2018 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8.s.i tr.tiden
Liturg: Anne Britt Austrheim
Organist: Olav Morten Wang
Prekentekst: Mark 12,37b-44
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp