Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.1.2018 - kl.11.00

Til:14.1.2018 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s.i åpb.tiden
Liturg: Roald-Einar Ottersen
Organist: Gunnar Kristen Petersen-Øverleir
Prekentekst: Mark 1,3-11
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp