Høymesse Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.5.2019 - kl.11.00

Til:19.5.2019 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5.s.i påsketiden
Liturg: Roald-Einar Ottersen
Organist: Olav Morten Wang
Prekentekst: Joh 17,6-11
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd