Høymesse Sørkedalen kirke

Praktisk informasjon

Fra:30.5.2019 - kl.11.00

Til:30.5.2019 - kl.12.00

Sted:Sørkedalen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.himmelf.dag+
Liturg: Roald-Einar Ottersen
Organist: Olav Morten Wang
Prekentekst: Joh 17,1-5
Nattverd
Dåp