Høymesse Voksen kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.7.2018 - kl.11.00

Til:22.7.2018 - kl.12.00

Sted:Voksen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9.s.i tr.tiden
Liturg: Anne Pettersen
Organist: Synnøve Lockert
Prekentekst: Joh 8,2-11
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Fellesgudstjeneste med Røa. Kirkekaffe
Nattverd
Dåp