Konfirmasjon Røa kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.5.2019 - kl.11.00

Til:26.5.2019 - kl.12.00

Sted:Røa kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6.s.i påsketiden
Liturg: Maria Paulsen Skjerdingstad
Organist: Gunnar Kristen Petersen-Øverleir
Prekentekst: Matt 6,7-13
Offerformål: Menighetens ungdomsarbeid