Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kandidatene til Røa menighetsråd

Valgdagen for omvalget til menighetsråd i Røa sokn er søndag 27. oktober i perioden 12:00- 20:00. Les litt mer om kandidatene til Røa menighetsråd her!

Bjørn-Tore Nyrud Hansen (54)

Yrke/utdanning

1) Halvstudert teolog

2) Daglig leder/ kunstformer i Kristiania Kunst- & Metalstøberi AS

Verv i kirkelig sammenheng

1) Bispedømmerådets ungdomsutvalg

2) Medlem/ leder av menighetsrådet i Røa i flere perioder

3) Styreleder i Røa menighetsbarnehager

Satsningsområder

Kirken bør våge å bety noe for folk

Kirken bær være et sted hvor vi kan leve livene våre

 

Guro Margrethe Mollnes (35)

Yrke/utdanning

1) Allmennfag, Bodin videregående 2000 - 2003

2) Sagavoll folkehøyskole 2003 – 2004

3) Master i rettsvitenskap (jus), UiO 2004 - 2009

4) Rådgiver i Utlendingsnemnda 2010 –

Verv i kirkelig sammenheng

1) Varamedlem i Ullern menighetsråd 2009-2010

2) Medlem i Røa menighetsråd 2015 - 2019

3) Representant for Røa i Oslo kirkelige fellesråd 2015 – 2019,

fast medlem i Bygg- og vedlikeholdskomitéen 2017-2019

Verv i offentlig og organisasjonsmessig sammenheng

1) Ulike verv, bl.a. sekretær i hovedstyret, Oslo kristelige studentlag 2006 – 2009

2) Varamedlem i styret til Røa boligsameie 2013 – 2014

Satsningsområder

1) Ønsker å fortsette å bidra i fellesrådet

Utfyllende presentasjon

Oppvokst med kor i Bodø domkirkes sangskole. Korist i Røa kirkes kammerkor siden 2012.

Bor i Voksen menighet, men kjenner Røa gjennom å ha bodd i menigheten i fire år mellom 2010 og 2015, og fortsatt å gå der siden jeg flyttet til Olaf Bulls vei i februar 2018.

 

Arne Norrud (51)

Yrke/utdanning

1) Arbeidssted: Daglig leder, Uniconsult AS, 1999-pågår

2) Utdanning: Siviløkonom, Norges Handelshøyskole 1988-1992

Verv i kirkelig sammenheng

1) Gudstjenesteutvalg i Røa menighet 2012-2018

2) Økonomiutvalg i Røa menighet 2009-2010

Verv i offentlig og organisasjonsmessig sammenheng

1) Styremedlem i Røa langrenn 2016-2019

Satsningsområder

1) Kirkens og troens plass i et lokalmiljø

2) Gudstjenesten

3) Gode arbeidsforhold for de ansatte i kirken

Utfyllende presentasjon

Jeg ønsker å bidra til at Røa kirke har en solid forankring og en naturlig plass i lokalmiljøet på Røa.

 

Cecilie Trogstad Johnsen (25)

Yrke/utdanning

1) Bachelor «Ungdom, kultur og trosopplæring» ved MF

2) Årsstudium «Samfunnsfag» ved MF

3) Kirketjener fra 2009- 2019

4) Ungdomsarbeider i Røa menighet fra 2016- 2019

5) Daglig leder i Røa og Sørkedalen menigheter 2019-

Verv i kirkelig sammenheng

1) Styreleder i Drammen TenSing (2011- 2013)

Verv i offentlig og organisasjonsmessig sammenheng

1) Nestleder i Amnesty det teologiske fakultet (2017- 2018)

Satsningsområder

1) Frivilligheten

2) Ungdom

Utfyllende presentasjon

Jeg har vært aktiv i ungdomsarbeidet i kirken i noen år, men jeg flyttet hit i april. Nå har jeg har lyst til å delta på det meste som skjer i menigheten. Jeg er glad i gudstjenesten, jeg har begynt å synge i kammerkoret og setter pris på å møte folk og frivillige i menigheten. I MR har jeg muligheten til å være med på å utvikle og videreføre det arbeidet kirken gjør på Røa, en oppgave som jeg ser på som veldig spennende.

 

Jorun Fougner (79)

Yrke/Utdanning

1) 1958-65: Journalistlærlig Akersposten. Journlistakademiet. Journalistlærling Morgenposten, Aftenposten. Journaliststatus 1965. Samtidig studier fram til cand.mag: Sosiologi, kristendomskunnskap, norsk. Universitetet i Oslo.

2) 1965-69: Undervisning: Nannestad ungdomsskole, Vingrom barneskole, Lillehammer gymnas. To barn -66 og -68.

3) 1969-72: Hovedfagsstudium og pedagogisk seminar. Studier i Trondheim, eksamen ved UiO.

4) 1972-2007: Trondheim Katedralskole (ett år), deretter høgskolelektor, fra 1995 1. amanuensis ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning, Trondheim lærerhøgskole, Barnevernsakademiet i Oslo, Høgskolen i Oslo (fra 1992): Lærerutdanning i norsk og mediefag, Journalistutdanningen: Mediefag, kultur-og featurejournalistikk.

5) 2007 til dags dato: Pensjonist med oppdrag og tillitsverv knyttet til Høgskolen i Oslo og Akershus. Knyttet til Oslo-Met, Fagsenter for seniorer, som bl.a. skrivekursleder.

Verv i kirkelig sammenheng

1) 1961 – 64 og 2016-19, medlem av Røa menighetsråd.

2) Røa og Sørkedalen menighetsblad 1959 -1964. Nesten sammenhengende skribent i, eller redaktør av menighetsblad: Lillehammer-Fåberg, Sverresborg og Byåsen (Trondheim), Røa og Sørkedalen frem til d.d.

3) Styreverv i kirkeakademiene i Trondheim og Oslo.

Verv i offentlig og organisasjonsmessig sammenheng.

1) Medlem av bydelsutvalg, Sverresborg-Byåsen (V), 3. vara til bystyret 1975-79. Div. underutvalg, bl.a. Kulturkomiteen, 17.maikomiteen.

2) Diverse verv knyttet til styringsstruktur, skoledemokrati og fagorganisasjon innenfor høgskolesystemet i Trondheim og Oslo.

3) Jurymedlem i Frostating Lagmannsrett og Eidsivating tingrett i flere perioder.

4) Div. styreverv i huseierlag, foreldreforeninger knyttet til barnas skolegang. Nå: Ullern, Røa og Bygdøy historielags styre.

Satsingsområder

1) kommunikasjon

2) kultur og gudstjenester

3) praktisk innsats

Utfyllende presentasjon

Bøker innenfor ulike fagområder, bl.a:

Medielære, Tano 1986, 1990

Gud i barnehagen, Tano 1989 1995, 1997

Under fortellingstreet, Universitetsforlaget 2005

Skolegårdsfortellinger, Universitetsforlaget 2010

Diverse fagartikler

 

Ellen Kulset (48)

Yrke/utdanning

1) Førsteamanuensis i regnskap og revisjon ved Universitetet i Sørøst-Norge og ved Norges Handelshøyskole, 2013 – dags dato

2) Tidligere doktorgradsstipendiat ved NHH og revisor i KMPG Oslo

3) PhD i «Business Economics» ved NHH, 2013

4) Statsautorisert revisor, NHH, 2002

5) Siviløkonom NHH, 1995

Verv i kirkelig sammenheng

1) Medlem i kveldsmessens arrangørgruppe, Røa menighet, 2008-2018

2) Søndagsskolelærer Røa menighet, 2002-2009

Satsningsområder

1) Menighetens barne- og ungdomsarbeid

2) Bruk av kirken i forbindelse med ulike kulturarrangementer

Utfyllende presentasjon

Jeg heter Ellen Kulset, er gift, har fem barn og har bodd på Røa siden 1998. Til daglig arbeider jeg med undervisning og forskning innenfor fagene regnskap og revisjon ved Universitetet i Sørøst-Norge og ved Norges Handelshøyskole. Som fem-barns mor har jeg tidligere vært involvert i menighetens barnearbeid. Jeg er glad i sang og musikk og var derfor ikke så tung å be da det var behov for noen som kunne bidra med sang og salmevalg i menighetens kveldsmesseprosjekt. I menighetsrådet vil jeg nok særlig være opptatt av barne- og ungdomsarbeid.

 

Atle Sørvang Koren (45)

Yrke/Utdanning

1) 1994 – 1996 Programingeniør ved Høgskolen i Lillehammer (1.året ved Høgskolen i Gjøvik)

2) 1996→ Mediaingeniør ved NRK, Marienlyst

3) 2002→ Systemdrift av nyhetssystemer, NRK

4) 2006 Wise Package Studio og Microsoft SQL server 2000

5) 2015→ Teknisk leder, nyheter og sportssendinger, NRK

 

Borghild Haaskjold (72)

Yrke/utdanning

Lektor/cand.philol UiO

Pensjonist

Verv i kirkelig sammenheng:

1) En periode i menighetsrådet i Røa

2) Styret i barnehagen

3) Julemessen, kasserer i ca 20 år

4) Søndagsskolen 

5) Barnegruppe

6) Leder av kvinnegruppe

Verv i organisasjonsmessig sammenheng

1) Styret i klokkerlaget i Oslo

2) Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

3) Driftsstyret Hersleb skole

Satsningsområder

Gudstjeneste

Diakoni

 

Toril May Vestly (71)

Yrke/utdanning

1) Pensjonist

2) Grunnfag og mellomfag kristendom ved Menighetsfakultetet

3) Diakoniutdanning ved Diakonova

Verv i kirkelig sammenheng

1) Frivillig medarbeider i kirken/menigheten

Verv i offentlig og organisasjonsmessig sammenheng

1) Oslo Universitetssykehus Ullevål. Medlem av Kontrollkommisjonen

Satsningsområder

1) Åpen og tilgjengelig kirke på dagtid

2) Barnearbeid for de minste med pedagoger/relevant faglig bakgrunn

3) Oppgradere uteområdet som grønt parkområde i lokalmiljøet og utvikle tilgjengeligheten og driften av Kirkehjørnet

4) Digitale investeringer

5) Holde Røa menighets nettside oppdatert, bl.a. legge inn Kirkebladet

 

Cathrine Rosmer (52)

Yrke:

1) Nåværende: Utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014-   )

2) Tidligere: Seniorrådgiver i Statens kartverk (2010-2014), privatpraktiserende advokat i Røa Advokatkontor AS – eget firma (2007-2010), i Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS (1997-2007) og i Advokatene Ottesen, Heyerdahl m.fl. (1992-1994), dommerfullmektig ved Oslo Byskriverembete (1994-1996) og førstekonsulent i Etat for Eiendom og Utbygging, Oslo kommune (1991-1992)

Utdanning:

1) Juridisk embetseksamen, cand.jur. (1991) - Universitetet i Bergen (UiB)

2) Advokatbevilling (1995)

Verv i kirkelig sammenheng

1) Styreleder – Røa kirkes ungdomskor (2016 -   )

Verv i offentlig og organisasjonsmessig sammenheng

1) Styremedlem i Boligsameiet Sørkedalsveien 266 (2005-   )

2) Styreleder i damekoret Vise Versa (2012-2013)

3) Styreleder i Røa Advokatkontor AS (2007-2010)

4) Styreleder i Boligsameiet Sørkedalsveien 266 (2002-2005)

5) Styremedlem i Ankerveien Boligsameie (1996-1997)

Satsningsområder

1) En åpen og inkluderende kirke

2) Kirken som møteplass

3) Kultur (bruk av kirkerommet, også til musikk-, sang- og teateropplevelser, Røa musikkfestuker), herunder styrking og bevaring av Kirkens kor

4) God formidling av det kristne budskap i vår tid

5) Bedre alderdom: prosjekt barn møter eldre og eldre møter barn til nytte og glede

Utfyllende presentasjon

Jeg er 52 år. Jeg er opprinnelig fra Bergen, men har bodd i Oslo, Røa-området, siden 1991. Jeg er sangglad og synger i Røa kirkes kammerkor, i damekoret Vise Versa (lokalisert på Røa) og i Byråkratkoret. Jeg har to barn (jente 19 år og gutt 16 år). Min datter, Mari, som nå studerer i Trondheim (NTNU), har vært ungdomsleder og jobbet som kirketjener i Røa kirke og sunget i Røa kirkes ungdomskor. Begge mine barn er konfirmert i Røa kirke. Vi har en liten hund, Bonzo, og en katt, Happy. Jeg bruker Marka mye til gåturer, skiturer, sykling og jogging. Jeg er samfunnsengasjert, positiv, effektiv, kreativ, handlingskraftig og løsningsorientert. Jeg er også sosial og har godt humør.

 

Ragnhild Hypher (74)

Yrke/utdanning

Pensjonert lærer

Verv i kirkelig sammenheng

I Røa: Kirkevert, Kirkehjørnet, Menighetsbladet, Julemessemisjonen

Andre steder: Vært i Menighetsråd, Menighetsblad, Arrangert sosiale lavterskel sammenkomster for kvinner, vært med å arrangere «Kvinnenes internasjonale bønnedag « lokalt

Verv i offentlig og organisasjonsmessig sammenheng

Nå - Medlem av den nasjonale komiteen for «Kvinnenes internasjonale bønnedag»

Vært tillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Oslo

Satsningsområder

1) Videreutvikle Kirkehjørnet til en god møteplass for unge og eldre

2) Ulike møteformer som dekker folks ulike behov (mer og mindre liturgisk og lignende)

3) Hvordan nå barn og unge i menigheten bedre?

4) Fora for å øke kunnskap om kristen tro – både for barn og unge

5) Plass til alle

6) Se hverandre

Utfyllende presentasjon

Jeg flyttet tilbake til Røa for ca 7 år siden etter å ha bodd andre steder i byen i 15 år. De første årene var jeg med i Voksen menighet, men de par siste årene har Røa blitt min menighet (et er her jeg bor) og jeg trives og ser fram til mulighet for å være med å vidreutvikle menigheten. Jeg har jobbet som lærer i 40 år – de siste 25 årene som lærer for syke barn på sykehus – Fikk mye kunnskap om hvor vanskelig livet kan være for barn med kronisk sykdom / handicap og familiene deres. Veldig opptatt av å SE folk...

Opptatt både av lavterskeltilbud og kunnskap om kristen tro – og prosjekter som ser utover oss selv (som julemessemisjonen). Disse må gå hånd i hånd.

 

Karin Hoff (62)

Yrke/utdanning

1) Sykepleier og diakonutdannet 1978

2) Diakonhjemmet sykehus/Diakonhjemmet sykepleieskole

Verv i kirkelig sammenheng

1) MR medlem i to perioder. Nestleder siste periode frem til nå.

Verv i offentlig og organisasjonsmessig sammenheng

1) verneombud

Satsningsområder

1) MR og alle de saker som kommer inn der

2) TU om barn og unge

3) Skape et ivaretagende fellesskap i kirken

Utfyllende presentasjon

Jeg har sittet nå i 8 år, og lært mer om hva som rører seg på innsiden i menighetslivet, stab og blant frivillige. Den siste perioden som nestleder, noe som gir økt innflytelse og innsikt. Dette har vært interessant. Har bodd her i 35 år og opplever at tilhørighet er viktig. At flere vet hvem jeg er og kjenner noe av min historie. Vi er mange som har mistet noen kjære og som synes det er godt å være kjent.

Kontaktinformasjon for Røa og Sørkedalen menigheter

Røa kirke, Nordengveien 7 B, 0755 Oslo

Sørkedalen kirke, Sørkedalsveien 989 og Kirkestuen 991, 0758 Oslo

Kontor- og postadresse: Nordengveien 7 B, 0755 Oslo

E-post: post.roa.oslo@kirken.no      Telefon: 23 62 94 30

Telefon- og besøkstid:                        man- tors kl 10-14                         fredag stengt

 

EHF:                                                                                         Organisasjonsnummer: 976987365  fakturamottak.roa.oslo@kirken.no

 

Kontonummer Røa menighet: 1644.14.07207                                       Kontonummer Sørkedalen menighet: 1609.13.57554

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"