Bli med på høstens dugnad! Kjøpe en stol til Røa kirke.

Vi ønsker oss nye stoler i menighetsalen og kafeen. VIPPS #115803 eller konto 1644 14 07207.

Oppussingen av deler av Røa kirke omfatter også innkøp av nye stoler til menighetsalen. Stolene som er der nå har mer enn 40 år på seg og er modne for utskiftning.

Menighetsrådet har valgt ut stolen City fra Foraform, designet av Øyvind Iversen, og skal kjøpe inn 100 stoler. Det vil koste til sammen rundt 120-130 000 kr, avhengig av hvor mange som skal være med pute. Menighetsrådet har bestemt at stolene blir kjøpt inn når det har kommet inn kr 75 000. Vi trenger altså i utgangspunktet bare 75 personer som gjerne vil ha hver sin stol i kirka, og dermed kommer stolene. Selvsagt tar menigheten gjerne imot mindre beløp enn til en stol, vi trenger jo mer enn kr 75 000, men da gjør vi innkjøpet. Stol på det!

Pengene kan vipses til #115803 og merkes med stol. Eller innbetales til konto 1644 14 07207.

Takk for ditt bidrag!

Kontaktinformasjon for Røa og Sørkedalen menigheter

Røa kirke ligger i Nordengveien 7 B, like nord for Røakrysset.

 

Sørkedalen kirke ligger idyllisk til like ved Sørkedalen skole.

Sørkedalen kirke, Sørkedalsveien 989 og Kirkestuen 991.

Kontoradresse: Nordengveien 7 B, 0755 Oslo

E-post: post.roa.oslo@kirken.no

Telefon: 23 62 94 30

 

Telefon- og besøkstid:

man-tors kl 10-14

fredag stengt

Kontonummer Røa menighet: 3000 18 09527

Kontonummer Sørkedalen menighet: 1609.13.57554