Reformasjon og refleksjon

Kursserie knyttet til temagudstjenestene som skal holdes høsten 2017 i forbindelse med reformasjonsjubileet.

2017, det er 500 år siden Luther offetliggjorde sine teser og det ble starten på den Lutherske reformasjon. I høst markeres jubileet i vår kirke med 4 temagudstjenester og i forkant av gudstjenestene er det mulig å delta på et samtaleopplegg i Røa kirke, i kirkestuen.

Det blir 4 samlinger:
Torsdag 24.august kl. 19:00 - Nåde (gudstjeneste 27.august.
Tirsdag 12.september kl. 19:00 - Skaperverket er ikke til salgs (gudstjeneste 17.september)
Torsdag 12.oktober kl. 19:00 - Frelsen er ikke til salgs (gudstjeneste 15.oktober)
Torsdag 16.november kl. 19:00 - Mennesker er ikke til salgs (gudstjeneste 19.november)

Samlingene er åpne for alle, men det er fint om de fleste får til å være med på alle samlingene. Blir vi mange så deler vi oss inn i flere smågrupper. Etter samtaleopplegget blir det servert et enkelt måltid. Samlingene blir ledet av kapellan Maria Paulsen Skjerdingstad.

Du kan melde din interesse på e-post: mp943@kirken.no, mest for at vi skal få oversikt i forhold til innkjøp av mat.

Ta med egen bibel, hvis du har.

Vel møtt til reflesjon og fellesskap.

Kontaktinformasjon for Røa og Sørkedalen menigheter

Røa kirke ligger i Nordengveien 7 B, like nord for Røakrysset.

 

Sørkedalen kirke ligger idyllisk til like ved Sørkedalen skole.

Sørkedalen kirke, Sørkedalsveien 989 og Kirkestuen 991.

Kontoradresse: Nordengveien 7 B, 0755 Oslo

E-post: post.roa.oslo@kirken.no

Telefon: 23 62 94 30

 

Telefon- og besøkstid:

man-tors kl 10-14

fredag stengt

Kontonummer Røa menighet: 3000 18 09527

Kontonummer Sørkedalen menighet: 1609.13.57554