Velkommen til julehøytid i Røa og Sørkedalen kirker

Jul er stor høytid i kirken. Vi feirer det under at Gud kom til jorden som et lite menneskebarn, født i en stall og verden ble forandret for alltid. I julen feirer vi at Jesus er verdens lys – som er sterkere enn alt mørke. Vi feirer han som er livet – sterkere enn all død. Og vi feirer som han er visdom – sterkere enn all ondskap.

I våre kirker feirer vi gudstjenester julen igjennom. Velkomment til julehøytid på Røa og i Sørkedalen.

  • Julaften kl 14,15 og 16 i Røa kirke ved sokneprest Roald –Einar Ottersen og organist Gunnar Petersen- Øverleir.
  • Julaften kl 14,15 og 16 i Sørkedalen kirke ved prest Maria Paulsen Skjerdingstad og organist Kristoffer Myre Eng.
  • 1.juledag kl 12 i Røa kirke ved prest Maria Paulsen Skjerdingstad, trompetist Atle Tømmervik og organist Gunnar Petersen-Øverleir.
  • 2. juledag kl 11 i Voksen kirke – felles gudstjeneste for Voksen, Sørkedalen og Røa menigheter.
  • Nyttårsaften kl 11 i Røa kirke ved prest Maria Paulsen Skjerdingstad og organist Gunnar Petersen –Øverleir.
  • 1.nyttårsdag kl 12 i Vestre Aker kirke – felles gudstjeneste for alle menighetene i Vestre Aker prosti.
  • 7. januar kl 10 i Sørkedalen kirke: gudstjeneste ved sokneprest Roald- Einar Ottersen og organist Gunnar Petersen-Øverleir
  • 7. januar kl 11 i Røa kirke: gudstjeneste ved sokneprest Roald –Einar Ottersen og organist Gunnar Petersen-Øverleir
  • 7. januar kl 16: Menighetenes juletrefest i Røa kirke. Små og store hjertelig velkomne!

Kontaktinformasjon for Røa og Sørkedalen menigheter

Røa kirke ligger i Nordengveien 7 B, like nord for Røakrysset.

 

Sørkedalen kirke ligger idyllisk til like ved Sørkedalen skole.

Sørkedalen kirke, Sørkedalsveien 989 og Kirkestuen 991.

Kontoradresse: Nordengveien 7 B, 0755 Oslo

E-post: post.roa.oslo@kirken.no

Telefon: 23 62 94 30

 

Telefon- og besøkstid:

man-tors kl 10-14

fredag stengt

Kontonummer Røa menighet: 3000 18 09527

Kontonummer Sørkedalen menighet: 1609.13.57554