Babysang torsdager kl. 12.00  - annen hver gang i  Ila kirke og Sagene kirke. Dørene åpner 11.30.

Velkommen til babysang hver torsdag kl. 12.00 med Ingrid Neset. Vi møtes annenhver uke i Sagene kirke (oddetall) og Ila kirke (partallsuker). Her synger vi, beveger oss og har det fint sammen med hverandre og barnet. På babysang kan også foreldre komme i prat og bli kjent både med andre i sitt nærmiljø som er i samme situasjon, og med oss som jobber her.

Hver torsdag kl. 12 - 13.30. Dørene åpnes kl. 11:30. Vi serverer enkel og god lunsj fra kl 12:30

I partallsuker er det babysang i Ila kirke og i oddetalsuker er det babysang i Sagene kirke. Se i kalenderen for datoer.

Hvem?

Ansvarlig for babysangen er trosopplæringsarbeider og pedagog Ingrid Neset. Lurer du på noe? Ta kontakt!

Hva?

Noen er kjent fra før mens noen er der for første gang for å utforske hva babysang er. Sang, rytme og foreldrenes stemme er noe babyene er kjent med fra før, og på babysang får de muligheten til å oppleve og utforske dette sammen med mamma og pappa. Vi samler oss i en ring fremfor alteret fra klokken 12.00 hvor vi synger kjente og nye barnesanger, holder takten med rytmeegg og styrker forholdet mellom barn, foreldre og Gud.

Sangen gir en fin mulighet til å styrke tilknytningen mellom foreldre og barn, og barna får anledning til å utfolde seg musikalsk og motorisk. Etterpå serveres det gratis lunsj som vi inntar i benkene eller på mattene sammen med barna, og da bruker vi tiden på å snakke sammen om livet, hverdagen eller det som føles viktig i livet til den enkelte.

Ettårsgudstjeneste en gang i semesteret

En gang i semesteret inviterer vi til ettårsgudstjeneste, da tar vi med oss babysang-deltakerne og synger sammen på gudstjenesten. På denne måten får barn og foreldre mulighet til å bli en del av den store menigheten, og alle får ta del i sanggleden. Babysang er en viktig del av trosopplæringsarbeidet, og når barna blir større blir de invitert videre i barnesangen og andre trosopplæringstilbud som er alderstilpasset.

1 år - hva nå?

En naturlig fortsettelse fra babysangen er barnesang. Annenhver onsdag inviterer vi til barnesang ledet av Ingrid Neset. Mer informasjon om dette finner du på siden om barnesang (link under) og i kalenderen vår.


Kontaktinformasjon for Sagene og Iladalen menighet

Sagene kirke ligger i Dannevigsveien 17, midt på Sagene torg. Ila kirke ligger i Søren Jaabæksgate 5.

Kontoradresse: Ila kirke. Søren Jaabæksgate 5, 0460 Oslo. 

E-post: post.sagene@oslo.kirken.no. Telefon: 23629290 Telefax: 23 62 92 91.  Telefon- og besøkstid: Man-Tor 10-14