Babysang torsdager kl. 12.00  - annen hver gang i  Ila kirke og Sagene kirke. Dørene åpner 11.30.

Velkommen til babysang hver torsdag kl. 12.00 med Ingrid Neset. Vi møtes annenhver uke i Sagene kirke (oddetall) og Ila kirke (partallsuker). Her synger vi, beveger oss og har det fint sammen med hverandre og barnet. På babysang kan også foreldre komme i prat og bli kjent både med andre i sitt nærmiljø som er i samme situasjon, og med oss som jobber her.

hver torsdag kl. 12 - 13.30

I partallsuker er det babysang i Ila kirke og i oddetalsuker er det babysang i Sagene kirke.

Partall    oddetall

Ila kirke Sagene kirke

24/8        31/8

7/9           14/9

21/9        28/9

5/10         12/10

19/10       26/10

2/11          9/11

16/11       23/11

30/11      7/12

14/12 (juleavslutning)

Hvem?

Ansvarlig for babysangen er trosopplæringsarbeiderne og pedagogene Ingrid Neset. Lurerdu på noe? Ta kontakt!

Vi åpner dørene til kirken kl 11:30. Kl. 12-12:30 synger vi babysanger, med bevegelser.

Vi serverer enkel og god lunsj fra kl 12:30

Hva?

 Noen er kjent fra før mens noen er der for første gang for å utforske hva babysang er. Sang, rytme og foreldrenes stemme er noe babyene er kjent med fra før, og på babysang får de muligheten til å oppleve og utforske dette sammen med mamma og pappa. Vi samler oss i en ring fremfor alteret fra klokken 12.00 hvor vi synger kjente og nye barnesanger, holder takten med rytmeegg og styrker forholdet mellom barn, foreldre og Gud.

Sangen gir en fin mulighet til å styrke tilknytningen mellom foreldre og barn, og barna får anledning til å utfolde seg musikalsk og motorisk. Etterpå serveres det gratis lunsj som vi inntar i benkene eller på mattene sammen med barna, og da bruker vi tiden på å snakke sammen om livet, hverdagen eller det som føles viktig i livet til den enkelte.

ETTÅRSGUDSTJENESTE EN GANG I SEMESTERET

En gang i semesteret inviterer vi til ettårsgudstjeneste, da tar vi med oss babysang-deltakerne og synger sammen på gudstjenesten. På denne måten får barn og foreldre mulighet til å bli en del av den store menigheten, og alle får ta del i sanggleden. Babysang er en viktig del av trosopplæringsarbeidet, og når barna blir større blir de invitert videre i barnesangen og andre trosopplæringstilbud som er alderstilpasset.

BARNESANG ANNEHVER ONSDAG I ILA KIRKE 16.30 - 18.00

Onsdager i partallsuker inviterer vi til barnesang 1 - 4 år som ledes av Ingrid Neset. Vi møtes til et enkelt måltid med pølser kl. 16.30. Og synger en halv time sammen fra kl. 17.00. Etter litt frilek i kjelleren avslutter vi rundt alteret i kirkerommet. (ferdig kl. 18.00.

TILBUD TIL BARN FRA FIRE ÅR OG BARN  I SKOLEALDER.

Når de minste har barnesang samler vi de eldre barna til fortellinger fra bibelen oppe i kirkerommet. Vi har en lang rull med illustrasjoner med utvalgte motiver fra bibelens sentrale fortellinger fra skapelsen, Moses, Abraham og helt frem til fortellingene om Jesus og disiplene i den Det nye testamentet. Trosopplærer Anders Nordvik Kristensen og prestene Ole Andreas Holen og Knut Rygh.

Kontaktinformasjon for Sagene og Iladalen menighet

Sagene kirke ligger i Dannevigsveien 17, midt på Sagene torg. Ila kirke ligger i Søren Jaabæksgate 5.

Kontoradresse: Ila kirke. Søren Jaabæksgate 5, 0460 Oslo. 

E-post: post.sagene@oslo.kirken.no. Telefon: 23629290 Telefax: 23 62 92 91.  Telefon- og besøkstid: Man-Tor 10-14