Høymesser og kveldsmesser i september

Menigheten feirer gudstjeneste hver søndag kl. 11.00 og kveldsmesser kl. 19.00 månedlig. Messene holdes enten i Sagene kirke eller i Ila kirke. Søndag 17/9 er det kveldsmesse kl. 19.00 i Sagene kirke. Onsdag 13/10 er det hverdagsmesse i Ila med måltid (en onsdag i måneden). Her er oversikten over messer i september. På vår KALENDER får du oversikt over alle aktiviteter.

10.september kl. 11.00 i Høymesse Sagene kirke.

13.september kl. 16.30 Måltid med messe i Ila kirke. Utdeling av 2-og3-årsbok.

17 september kl. 11.00 Familiemesse med dåp og nattverd i Ila kirke

17.september kl. 19.00 kvelsmesse i Sagene kirke

24. september kl. 11.00 Vandregudstjeneste - friluftsgudstjeneste i Geitmyra skolehage oppmøte i porten.

Kontaktinformasjon for Sagene og Iladalen menighet

Sagene kirke ligger i Dannevigsveien 17, midt på Sagene torg. Ila kirke ligger i Søren Jaabæksgate 5.

Kontoradresse: Ila kirke. Søren Jaabæksgate 5, 0460 Oslo. 

E-post: post.sagene@oslo.kirken.no. Telefon: 23629290 Telefax: 23 62 92 91.  Telefon- og besøkstid: Man-Tor 10-14