Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Les biskopens visitasforedrag

I uke 43 var biskopen på visitas i Sagene og Iladalen menighet. Her kan du se hva hun kan fortelle om sin opplevelse av menigheten, kirkene og nærområdet vårt!

Visitasforedrag

Sagene og Iladalen menighet 27. oktober 2019

Ved biskop Kari Veiteberg

Et visitasforedrag skal oppsummere noe av det jeg har sett og opplevd i løpet av visitasuken. Det er mye godt arbeid som gjøres her i Sagene og Iladalen menighet av ansatte og frivillige medarbeidere. Samtidig har noen utfordringer blitt løftet fram. Jeg vil i dette visitasforedraget si noe om alt det gode som skjer og om utfordringer og muligheter for menigheten framover.

Jeg vil takke for en fyldig og informativ rapport i forkant av visitasen. Den beskriver et rikt og mangfoldig menighetsliv i samspill med lokalsamfunnet. Noe av dette har vi hatt mulighet til å oppleve og samtale om disse dagene.

Ordet biskop kommer fra det greske ordet episkopos som betyr en som ser, en som har tilsyn. En visitas er derfor en sentral del av biskopens oppgave og tilsynsansvar. Det er et institusjonalisert og rettslig ordnet besøk i ett eller flere sokn og følger Visitasreglementet for Den norske kirke. Formålet er å se støtte, inspirere og veilede menigheten og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet. Videre skal biskopen legge vekt på forkynnelsen av Guds ord, støtte og styrke menighetens virksomhet og fellesskap, og sammen med menighetsråd og stab inspirere til frimodighet og fornyelse. En visitas skal gi mulighet til å stanse opp og reflektere over menighetens daglige arbeid. Jeg håper dere er stolte over det som skjer og det dere gjør i Sagene og Iladalen menighet. Det har dere all grunn til å være.

Jeg vil nå oppsummere mine inntrykk fra visitasen i dette visitasforedraget, som er blitt til i samarbeid med prost Marit Bunkholt og kirkefagsjef Jorun Elisabeth Berstad Weyde.

Sagene kirke

Siden innvielsen i 1891 har Sagene kirke ligget som en monumentalkirke midt i det pulserende gatelivet på Sagene. Kirken som er tegnet av Christian Fürst, har en spennende og karakteristisk arkitektur i nygotisk stil, bygget med rød fuget teglstein, og spir og tak dekket med skifer. Med sine 600 sitteplasser er den en av de store kirkene i Oslo bispedømme. Det storslagne kirkerommet preges av det dramatiske alterbildet som skildrer Jesu nedtakelse fra korset, malt av Christen Brun som kopi av Rubens altertavle i domkirken i Antwerpen. Glassmaleriene i korpartiet viser blant annet Jesu tolv disipler og gjengir viktige hendelser hos Moses og Jesus. Jeg er glad for de to sidealterene i kirkerommet – det ene som bønnekapell med mulighet for å meditere og skrive bønnelapper, og det andre som barnekapell med barnetegninger og mulighet for å vandre på labyrinten i gulvet. Ellers er det kjente Hollenbach-orgelet et klenodium i Sagene kirke. Det kommer jeg tilbake til. Sagene kirke er for øvrig listeført som kulturminne hos Riksantikvaren.

Onsdag foretok vi en befaring av kirken sammen med fellesrådet. Gjennomgangen viste behov for flere reparasjoner og utbedringer – selv om det bare er ni år siden kirken ble gjenåpnet etter omfattende rehabilitering. Det blir laget en egen momentliste for oppfølging etter befaringen. Her kan vi blant annet nevne behov for å utbedre fuktskader i vegg utvendig og innvendig og behov for å bygge toalett for rullestolbrukere og andre. Hoveddør mot torget trenger å oljes, og benkene i kirken trenger maling.

Ila kirkeanlegg

Ila kirke har siden innvielsen i 1941 tronet øverst i Iladalen med sitt karakteristiske «sydlandske» preg. Kirken ble tegnet av arkitekt Ragnar Nilsen og bygget som småkirke for lokalt innsamlede midler. Kirken regnes som den andre arbeidskirken i landet og er en av få kirker som har egen gymsal. Det er menighetssal og to leiligheter i bygget samt fine kontorlokaler for staben i kjelleren. Selve kirkerommet preges av alterbildet på frontveggen, malt av Per Vigeland i tidsrommet 1941 til 1944. Det er fascinerende å se ansiktene til kjente motstandsprester malt inn som ansikter til den seirende Kristus og til de 11 disiplene som kneler rundt. Også Ila kirke har her fått plass i det nye Jerusalem.

Onsdag hadde vi også en befaring av Ila kirkeanlegg sammen med fellesrådet. Dette er et bygg med mange rom – og mye er i god stand. Det er imidlertid også her behov for utbedringer på flere områder. Det blir laget en momentliste som vil danne grunnlag for prioriteringer og oppfølging. I denne sammenhengen kan vi nevne at det som haster mest er tiltak mot radon i gymsal og kjeller og utbedring av farlig utetrapp på baksiden av kirken.

Grønn kirke

Tirsdag morgen feiret vi åpningsgudstjenesten for visitasen ute i amfiet ved Ila kirke. Til nattverden kunne vi dele brød av mirakelkorn og egenprodusert vin – alt fra klosterhagen. Jeg tror dette må være enestående i nyere norsk kirkehistorie! Jeg vil samtidig gratulere menigheten og klosterhagen med Oslo kommunes hagepris for 2019. «Dette er en kreativ og samtidig tradisjonsrik hage, på et område som tidligere var kjedelig gressplen», sies det i begrunnelsen. På møtet med bydel Sagene fikk vi signaler om at bydelen fortsatt ønsker å støtte klosterhagen. Jeg er også glad for arbeidet dere gjør med å plante humlevennlige stauder rundt Sagene kirke. Dette er i tråd med Oslo bispedømmes visjon og strategiplan, der det grønne skiftet og flere grønne menigheter står sentralt.

Gudstjenesteliv og kirkelige handlinger

Etter en årelang prosess med arbeid, planer og møter med fellesråd og bispedømmeråd, er Sagene og Iladalen menigheter nå én menighet, og fra januar 2019 er Ila kirke ikke lenger soknekirke. Generelt erfarer vi at sammenslåing av menigheter er utfordrende for mange - og på mange plan. Dere har imidlertid sett dette som et godt strategisk grep for området her, og dere har lagt til rette for en langsiktig og god overgang – i tråd med kirkebruksplan for Oslo. Dette betyr at de forordnede gudstjenestene i soknet nå feires i Sagene kirke, mens Ila fungerer som menighetshus og kontorlokaler for menigheten.

Statistikken viser at deltakelsen ved gudstjenestene i Sagene kirke er generelt god – med et gjennomsnitt på 124 (2018). Det er mange som ønsker dåp her. Dette er gledelig. Dåp er fortsatt et satsingsområde i Oslo bispedømme og i hele Den norske kirke. På nyåret sender biskopene et dåpsbrev til menighetene. Vi vil framsnakkke dåpen, og jeg håper det kan bli til inspirasjon og støtte i det gode arbeidet dere gjør.

Musikk i kirken

Gudstjenesteliv og musikk hører sammen i Sagene kirke. I dag har vi deltatt i en storslått gudstjeneste med mange kor og mange medvirkende. Jeg kan nevne Jentekoret STAS, Sagenekoret og Sagene Vocalis, Østensjø seniorkor og Octopus, forsangere fra sangkoret Freidig, Langhus veldig blandende kor. Takk for denne opplevelsen!

Sagene kirke er også kjent for gudstjenester og musikk i andre format. Jeg vet at Lysvesper samler deltakere fra hele byen til full kirke. Her gjør Tord Gustavsen og andre musikere sammen med frivillige og menighetens ansatte en formidabel innsats. Tirsdag opplevde vi – og mange med oss – kantors ukentlige orgelkonsert, denne gangen med verker av blant andre Beethoven og Lars-Erik Larsson, og med en enkel tidebønn som avslutning. Sagene kirke er for øvrig kjent som konsertlokale med utøvere fra egne og eksterne rekker. Særlig merker jeg meg julekonserten for babyer og små barn som dere omtaler i visitasrapporten. Jeg heier på denne gode kreativiteten.

Dronningen av Sagene

Hollenbach-orgelet i Sagene kirke har stått sentralt i hele visitasen. Tirsdag møtte vi en engasjert orgelkomite og fikk presentert heftet Dronningen av Sagene. Hollenbach-orgelet i Sagene kirke – inn i en ny tid. Siden kirken ble innviet i 1891, har orgelet, bygget av den tyske orgelbyggeren Hollenbach, gitt tone til livet i kirken. I heftet beskriver Sturla Stålsett orgelet slik: «Hollenbach-orgelet i Sagene kirke er en skatt. Det er gammelt. Det er vakkert. Det er slitent. Det er skjørt. Men tonene det gir fra seg og stemmer oss med, gang etter gang, er alltid unge. Det er toner og klanger like friske som en gang i begynnelsen, hver gang». Kirkemøtet i 2018 understreket at kunst og kultur er en del av kirkens vesen, det er ikke et utvendig dekor. Det samme gjør bispedømmets strategiplan med målformuleringen «Gi kunst og kultur rom i kirkene våre». Dette støtter opp om at det er viktig med et godt orgel i Sagene kirke. Orgelet står sentralt i gudstjenestelivet, men med blant annet gratis orgelkonserter bidrar kantor også til bydelens og byens generelle kulturelle liv.

Ved flere anledninger har vi hørt at det haster med å gjøre noe med dette store orgelet. Det forfaller, og det er svært tungt å spille på. Menighetsrådet, orgelkomiteen og kantor – støttet av nasjonale og internasjonale eksperter – mener at en restaurering i form av nybygg som ivaretar den unike klangen fra Hollenbachs stemmer er veien å gå inn i framtiden.

Mye står på økonomi. Dere har fortalt at 2,4 millioner allerede «står på bok», men det er langt fram til de sju til åtte millionene som dere regner med trengs. Her er det nødvendig med en framdriftsplan i samarbeid med fellesrådet. Her trengs det en mobilisering av alle gode krefter, både gave- og sponsorbidrag og kommunale budsjettpenger. Jeg anerkjenner det store engasjementet for orgelet og heier på det dere gjør!

Åpen kirke og frivillige

I 2018 var Sagene kirke åpen 205 dager med ca. 15300 besøkende! Dette er helt avhengig av frivillig innsats, og ved inngangen til 2019 hadde dere 32 registrerte kirkeverter. Her er dere i tråd med bispedømmets satsing på frivillighet og målsettingen om flere åpne kirker.  «Våre nærmiljø trenger åpne rom og fellesskap», sies det i strategiplanen.

Onsdag var vi med på middag og inspirasjonssamling for kirkevertene i Åpen kirke. En god gjeng delte gleder og utfordringer ved å være vert. «Jeg ønsker å bidra til at et så fint kirkerom kan være åpent. Slik får jeg også mulighet til å være i kirken selv», var det flere som sa. Andre sa: «Dette er en frivillig oppgave som passer for meg». For noen er det viktig at tjenesten er avgrenset og forutsigbar. Noen ganger kan det imidlertid knyttes utfordringer til å være åpen for alle som finner veien inn. Jeg vil understreke betydningen av at vertene får god innføring og oppfølging for å kunne stå i tjenesten, sette grenser og være faglig sett trygge og ivaretatt. Så langt jeg har forstått, har dere oppdatert håndbok, kurs og gode rutiner for dette arbeidet.

To timer i uken, eller annen hver uke. En forutsigbar turnus som passer min kalender.

Sagene kirke er kjent i byen som den åpne kirken ut mot torget. Takk. Dette er jeg stolt over! Uten dere verter, ingen åpen kirke! La oss spre det ut utover: vil DU være med på å holde Sagene kirken åpen.

Diakoni og samspill med lokalsamfunnet  

Vi har sett og hørt at diakoni og det diakonale gjennomsyrer menighetslivet og de ulike tiltakene og arrangementene. Det gjennomsyrer samarbeidet med lokalsamfunn og institusjoner. Denne uken har vi hatt mulighet til å oppleve noe av dette. Onsdag var vi sammen med diakon og kantor på en sangstund på Kingosgate Bo- og Rehabiliteringssenter. De gamle sangene som «Å leva, det er å elska» og «Lovsyng Herren! Han er nær» ble levende i det gode fellesskapet. Jeg kunne minne oss alle om vi alle er født med den samme verdighet. Vi bærer alle et avtrykk av Gud i oss.

Vi ble møtt med varme av ansatte og brukere på Café Svingen - tydelig bygget på tillit og gode relasjoner til soknepresten, diakonen og den øvrige staben i menigheten. Det var et godt sted å være!

Fredag hadde vi en munter bydelsvandring med guide Gard Espeland fra Akerselvas venner. Vi startet ved Sagene kirke og så resten av trikkeskinnene, gikk videre ut på Gråbeinsletta, nedover langs elva med bygninger, bedrifter, minnesmerker og broer, til vi havnet på nabolagsmiddag i Ila kirke.

Nabolagsmiddag er for alle iladøler og andre som vi bli kjent med naboen og spise middag sammen.

Vi ble servert supper laget av jordskokker og grønnkål fra menighetens egen klosterhage. Squashen til verdens beste squashkake var også høstet der. Kapellan Toril ønsket velkommen og bad etterhvert den enkelte om å si navnet sitt og hvor lenge de hadde bodd i området og gjerne noe fint om Iladalen.  «Jeg ble født i naboblokka her, døpt her og konfirmert av prest Rødland som er på bildet der,» sa ei. «Jeg kom som student fra Stavanger for tre måneder siden,» sa en. «Jeg og sønnen min har gått her i to år,» sa en annen. Sogneprest Knut sa at alle vi som møtes her, kan gjerne si hei til hverandre når vi møtes utenfor kirka også. Nabolagsmiddag er et samarbeid mellom Iladalens venner, velforeningene på Sagene og menigheten, og selvfølgelig gratis.

Trosopplæring for barn, unge og voksne

«Hovedmål for trosopplæringen i Sagene er å åpne opp kirkerommet for barn, med ulike tilbud som har en bred folkekirkelig profil», sier dere i den lokale trosopplæringsplanen. Dette fikk vi oppleve i fullt mål på babysangen torsdag. Kirken fyltes av barnevogner bak og i midtgangen, og 48 babyer med forelder samlet seg framme i kirken. Det var stor sangglede med kjente barnesanger, og etter hvert fikk babyene sine måltider med melk og grøt rundt om i kirkebenkene, mens mødre og fedre møttes til uformelle samtaler. Ifølge visitasrapporten er babysang menighetens mest besøkte trosopplæringstiltak. Dette følges opp av barnesang for to til femåringer. I møtet med nytt og gammelt menighetsråd var det flere som nettopp ser behovet for noe for barn utover babysang. Det er fint om Sagene og Iladalen menighet er et samlingssted for barn og unge, ble det sagt.

Sagene og Iladalen menighet er nå midt i revisjon av trosopplæringsplanen som ble godkjent i 2012. Generelt er planen mest tilpasset tiltak for de yngre barna, noe som avspeiler demografien i soknet. Jeg har tro på at ny trosopplæringsleder arbeider godt med oppdatering og videreutvikling av tiltakene og planens grunnlag og sentrale dimensjoner -  i samarbeid med bispedømmets rådgivere på feltet. Jeg oppfordrer stab og menighetsråd til å få et bredt eierskap til den lokale trosopplæringsplanen, slik at den er godt forankret i menigheten når jeg skal godkjenne den.

Antall konfirmanter i menigheten har økt. Jeg er glad for det gode fellesarbeidet om konfirmantundervisningen som gjøres mellom tre av menighetene i Nordre Aker prosti, kalt SPLITS. Dere skriver at dere jobber med opplegget, og vi forstår at dere for tiden undersøker mulighetene for et felles konfirmantarbeid i prostiet. Så langt har dere hatt tradisjon for konfirmasjon om våren. Det blir interessant å se om høstkonfirmasjon fra 2021 – hvis dere velger å satse på det - vil påvirke positivt antall konfirmanter, slik vi har sett noen andre steder. Jeg er også kjent med at dere har planer om å videreutvikle felles ledertrening og ungdomsarbeid på prostinivå.

Jeg vil utfordre dere, som jeg alltid gjør på visitaser, til å inspirere ungdom til å delta i ungdomsdemokratiet i kirken ved å være med å bestemme gjennom bispedømmets ungdomsting. Det arrangeres neste gang i februar 2020. Rekruttering til kirkelig utdanning og tjeneste er et prioritert og nødvendig område i kirken vår. Jeg ber dere som ansatte og menighet om å ha dette høyt i bevisstheten i møte med ungdom.

Et av målene i bispedømmets strategiplan er å gi tilbud om dåp og trosopplæring også for voksne, blant annet ved å sørge for at «alle sokn og prostier informerer om tilbud i bispedømmet om samtale, fordypning, dialog og undervisning om kristen tro for voksne, slik at de som ønsker å delta vet hvor de kan finne slike tilbud». Torsdag kveld var vi samlet over 20 personer til samtalekafé i Ila kirke med utgangspunkt i boka Gjenoppdag kristendommen. Jeg er glad for at et slikt tilbud finnes i Sagene og Iladalen menighet og synes måten samtalen er lagt opp, med kveldsmat og samtalebord er forbilledlig. En sender steinen rundt, der den som har steinen snakker og de andre lytter.  Steder for å samtale om tro ble også løftet fram som et ønske fra noen i menighetsrådet. Hva med husgrupper eller bibelgrupper? ble det foreslått.

MER i Ila

Ved nyttårstider flyttet Oslo bispedømmes spesialkirke for unge voksne fra Majorstua kirke til Ila kirke og fikk navnet MER - Ila kirke for Unge Voksne. Bispedømmerådet, fellesrådet, KFUM-KFUK og Sagene og Iladalen menighet ønsker å eie dette sammen. Tanken er at MER skal fungere som et kraftsentrum og et sted der unge voksne møtes til blant annet gudstjenester og konserter, i tillegg til at MER skal ha en nettverksfunksjon for unge voksne-arbeid i prostiene. Torsdag møttes vi til strategisk samtale om MER i Ila kirke. Hva betyr det å ha denne spesialkirken i menigheten? Hva trengs av praktisk tilrettelegging og fornyelse av kirkelokalene for at MER virkelig kan bli et kraftsentrum for de mange ofte uetablerte unge voksne som bor i området? Dette krever økonomiske prioriteringer som vi må ta med videre. Jeg håper dere finne fram til gode samarbeidsformer, og at MER vil bety en styrking av menighetens tilbud til ungdom i denne livsfasen med mange eksistensielle livsvalg.

Onsdag kveld fikk vi forøvrig en unik musikkopplevelse i Ila kirke, der MER arrangerte konsert med Espen Eriksen Trio. Jeg satt på bakerste benk og tok inn lyriske stemninger med presist samspill piano, bass og trommer med en altertavle lyssatt med et rødlig skjær. En av komposisjonene kalte de en folketone fra Bjølsen: «Suburban folksong».

Samarbeid mellom skole og kirke

Ifølge Visitasreglementet bør det i visitasen «inngå programposter som har til hensikt å fremme kirkens samarbeid med skole og barnehage». Torsdag besøkte vi Bjølsen skole og møtte rektor, lærere og elever fra barnetrinnet og ungdomstrinnet. Elever orienterte om skolen som ble bygget i 1886 og som har litt under 550 elever fra 1. til 10. trinn. De er glad i skolen sin. Der passer de på at alle har det bra og har noen å være med. Det er en flerkulturell skole. «Her lærer vi om ulike religioner av hverandre,» sa elevrådsrepresentantene. «Her er en ikke «politi» overfor hverandre. Her kan alle gjøre ting på sin måte,» fortalte de. Sagene bydel er på mange måter en delt bydel med store ulikheter når det gjelder utdannelse og økonomi. Skolen er arenaen der alle barn og unge møtes, og det legges vekt på at ingen aktiviteter skal kreve betaling.

Samarbeidet med kirken har ligget nede etter perioden da kirken var stengt for rehabilitering. Sagene og Iladalen menighet var derfor på tilbudssiden overfor skolen og presenterte seg som en ressurs – på skolens premisser. Ny læreplan fra høsten 2020 gir gode muligheter til å finne fram til hvordan et samarbeid best kan utvikles. Her kan en tenke seg besøk på skolen av en ansatt i menigheten – gjerne sammen med andre religiøse ledere rundt tema som dialog, ulike ritualer med mer. Kirkebygget er i seg selv et konkret læringssted knyttet til temaområder som arkitektur, kunst og håndverk, musikk, historie og sted for kristen trosutøvelse, for å nevne noe. Skolegudstjeneste, for eksempel før jul, vil være lettere når denne ikke legges til avslutningsdagen. «Ved vonde hendelser på skolen eller i samfunnet ellers, vil vi gjerne åpne kirkerommet for alle, uavhengig av tro og religiøst ståsted,» sa prestene. Skolen er opptatt av lærende nettverk og samarbeidende team. Rektor åpnet for at kirken kan bidra i et samarbeidende team med å lage nettverk rundt barna. Som oppfølging foreslo rektor at det arrangeres et fagmøte mellom lærere i KRLE og andre fagområder og kontaktpersoner i menighetsstaben. Møtet med Bjølsen skole gir dermed en god anledning til å knytte kontakter og fornye samarbeidet.

Bydel Sagene

Torsdag besøkte vi bydel Sagene, som omfatter både Torshov og Lilleborg menighet og Sagene og Iladalen menighet. Bydelsdirektøren og andre fra ledelsen presenterte fakta om demografi og levekår i bydelen. Det spesielle for bydelen er at over halvparten av innbyggerne er mellom 20 og 39 år, med en overvekt av studenter og små barn. I 56 prosent av husholdningene bor én person alene, mens 11 prosent er husholdninger med barn. Som i møtet med Bjølsen skole, fikk vi høre at befolkningen her lever parallelle liv - i de mange kommunale boligene og i leilighetene med høy kvadratmeterpris. Dette gir også store forskjeller i levekår og levealder. Felles synes imidlertid å være at folk har stort engasjement for bydelen sin.

Mye av det som skjer i Sagene og Iladalen menighet imøtekommer behov og utfordringer i bydelen. Bydelsledelsen understreket blant annet behovet for møteplasser, der «alle gode krefter er et pluss». Sagene kirke gir både gratis kulturopplevelser, ikke minst ved orgelkonserter, og et rom å komme inn i, å være i. Ila kirke med MER gir tilbud som de mange unge voksne som bor i området, kan benytte seg av. Den grønne klosterhagen er både møteplass og måltidssted, noe bydelen også støtter økonomisk. Ansatte og frivillige i menigheten besøker dessuten mange av institusjonene som kommunen og bydelen drifter. Vi løftet fram at tro og livssyn er en del av det å være menneske. Helsemyndighetene påpeker derfor at beboere i institusjoner også har rett til å kunne utøve sin tro eller sitt livssyn – og, om nødvendig, å få hjelp til det. Det gjelder også tilrettelagt undervisning – som for eksempel konfirmantundervisning. Som kirke bidrar vi gjerne til dette – i samarbeid med andre tros- og livssynssamfunn der det er ønskelig. I løpet av samtalen opplevde vi en åpenhet for at kirkens kulturtilbud kan gjøres kjent også gjennom bydelens informasjonskanaler. Dette er det viktig å følge opp i tiden framover.

Menighetsrådet

Tirsdag kveld møtte vi gammelt og nytt menighetsråd til en samtale om gleder i og utviklingsmuligheter for Sagene og Iladalen menighet.

Dere løfter opp en flott visjon: «Sagene og Iladalen menighet: et åpent rom for alle, et sted å møte Gud og mennesker, en kilde til hvile, vekst og velsignelse». Jeg opplever at dere lever visjonen i holdning og handling, og at den er i tråd med Oslo bispedømmes visjon Mer himmel på jord. Å arbeide i kirken er imidlertid grenseløst. Strategier og planer hjelper oss å prioritere og konkretisere. Dere gleder dere over åpen kirke der en kan komme helt uten krav. Dere gleder dere over kulturlivet, musikken og kirkene, og over festivaler og arrangement for alle som bor her. Dere konkretiserte også noen utfordringer for de neste årene og nevner: Kirken som samlingssted for større barn og unge. Arbeid og tiltak på tvers av soknegrenser. Fortsatt gratis arrangement. Åpen kirke. Diakonalt arbeid.  Videreutvikling av steder der voksne kan samtale og bli kjent med kristen tro. Bidrag til at flere, også de som er nye i området, opplever kirken som relevant. Videre arbeid med livsnære gudstjenester.

Takk til dere som har gjort en jobb i menighetsrådet og takk til dere som har sagt JA til å gi tid og krefter til denne viktige oppgaven i de kommende årene. Dere er kirkens hender og føtter her!

Informasjon

Noe av det som har slått meg, er de mange plakatene som jeg har sett rundt omkring om det skjer i menigheten og i kirkene. Dere har vakre små brosjyrer om Åpen kirke og om semesterprogram vår og høst. Dere har laget flotte hefter om Nordkantkatedralen og nå også om Dronningen av Sagene. Og dere har informative og oppdaterte hjemmesider. Dette er viktig! Fortsett arbeidet med å gjøre kirkene og det som skjer kjent i lokalmiljøet!

Staben

Sagene og Iladalen menighet er velsignet med en stab som jobber godt sammen. Dere drar i samme retning og har et felles ønske om å få til noe sammen. På møtet vårt tirsdag morgen satte dere ord på noe av dette. Dere vil hverandre vel, heier på hverandre og ser hverandre. Blant annet skriver dere kort med gode ord til fødselsdagene. «Det gjør noe med oss», sier dere. Flere framhevet den gode og robuste ledelsen ved sokneprest og daglig leder. Dere ser, støtter, bygger opp og lar den enkelte få bringe inn det beste av seg selv – noen ganger også med korrigeringer. Å ha en god stab krever også at alle ønsker å skape noe sammen, ble det sagt. Men det gode er også skjørt. Dere er på mange måter nyskapende og lever under en til tider stor arbeidsbelastning. Utfordringen er å finne balansen mellom «action» og fred.

Takk

Takk til menighetsråd, stab og frivillige. Takk for den store innsatsen dere alle gjør i Sagene og Iladalen menighet. Takk for visjonen og målene. Men tenk på at det skal være godt å være ansatt i Sagene og Iladalen menighet. Finn god balanse mellom arbeid og hvile. Gi rom for studier, bønn og stillhet. Tenk prioritering og framdriftsplan.

Videre vil jeg takke for det gode fellesskapet denne visitasuken. Menighetsråd, sokneprest og daglig leder har lagt ned et stort arbeid i forberedelser og gjennomføring. Takk til dere vi har møtt i løpet av disse dagene. Takk til dere som bidrar til å holde Sagene kirke åpen og til orgelkomiteen. Takk til ledere og deltakere på Babysang. Takk til dere som arbeider i unge-voksne-kirken MER i Ila.

Takk til dere vi møtte på Kingosgate Bo- og Rehabiliteringssenter og på Café Svingen. Takk rektor, lærere og elever ved Bjølsen skole og til ledelsen i Sagene bydelsadministrasjon. Takk til dere vi gikk sammen med på bydelsvandringen og til dere vi møtte på nabolagsmiddagen.

Takk til prosten, kirkevergen og andre fra Kirkelige fellesråd i Oslo. Takk til nære medarbeidere som har fulgt med under visitasen.

Takk for samarbeidet om en flott gudstjeneste, og til dere som har forberedt denne kirkekaffen. Det har vært godt å være sammen med dere. Gud velsigne dere.

Kari Veiteberg

biskop

 

Kontaktinformasjon for Sagene og Iladalen menighet

Sagene kirke ligger i Dannevigsveien 17, midt på Sagene torg. Ila kirke ligger i Søren Jaabæksgate 5.
Kontoradresse: Ila kirke. Søren Jaabæksgate 5, 0460 Oslo. 

E-post: post.sagene@oslo.kirken.no. Telefon: 23629290 Telefax: 23 62 92 91.  Telefon- og besøkstid: Man-Tor 10-14

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"