Orgelkonsert med tidebønn tirsdager kl. 13.00. Novemberprogrammet er her

Hver tirsdag kl. 13 spiller kantor Stein Skøyeneie en orgelkonsert på det historiske Hollenbach-orgelet i Sagene kirke. Konserten er gratis, og kan kombineres med en påfølgende kort tidebønn og kirkekaffe. Les programmet for november her!

Så har det plutselig blitt november. Og en ny orgelkonsertmåned i Sagene kirke står for tur.

7. november blir avslutningskonserten for «Lutherdagene på Sagene» og den lokale reformasjonsfesten 1517-2017. Luthers Fadervårsalme høres i Mendelssohns siste orgelsonate, og den danske komponisten Flemming Hansens «Ti Fadervor-meditasjoner» utgjør konsertens siste del. Her flettes musikken sammen med ordene, engang i tiden gitt til disiplene, og Luthers forklaringer fra katekismen. En ganske banebrytende sammensmelting og fornyende opplevelse.

14. november blir det lokal feiring av en av Norges mest betydningsfulle komponister gjennom mange  mange 10 år, Kjell Mørk Karlsen som tidligere i år fylte 70 år. Hans to orgelmesser står på programmet. Komponisten forteller:

Orgelmesse over gregorianske melodier opus 51 nr. 1

Dette verket ble skrevet i 1977 som et ledd i foreningen Musica Sacras 25 års jubileum og det ble urfremført i Oslo domkirke 30. oktober samme år med komponisten ved orgelet.

Verket hadde opprinnelig fire satser; Introitus, Kyrie, Gloria og Sanctus, og som verktittelen tilsier er de alle bygget over gregorianske melodier som her er hentet fra påsketidens romersk-katolske liturgiske musikk. Den avsluttende toccataen over den gregorianske Te Deum-melodien er lagt til senere og danner således en ukonvensjonell, men frisk avslutning på et messeverk. Stilmessig er dette verket preget av komponistens oppvekst i Musica Sacra hvor bruk av ny kirkemusikk basert på gamle melodier var omfattende, og stilmessig finner vi her en videreutvikling av etterkrigstidens tyske neoklassiske komponister som Hugo Distler og Helmuth Bornefeld.

Messe over norske folketoner for orgel opus 51 nr. 2

Dette verket ble skrevet i 1979 i forbindelse med Norges Organistforbunds 75 års jubileum og det ble urfremført samme år i Nidarosdomen med komponisten ved orgelet.

Alle leddene er i denne messen bygget over norske religiøse folketoner som er avledet av overleverte gregorianske messemelodier, og vi finner her satsene Introitus (O store Gud, vi love dig), Kyrie (Kyrie, Gud Fader af Himmerig), Gloria (Aleneste Gud, i himmerig) og Agnus Dei (O Jesus for din Pine). Denne orgelmessen har også koralsatser for 6 messingblåsere som kan etterfølge hvert av de liturgiske leddene. Orgelsatsene i denne messen har delvis en improvisatorisk karakter, noe som bidrar til at verket stilmessig beveger seg litt i retning av nyere fransk orgelmusikk.

Tirsdag 21. november blir det musikk fra flere tidsepoker og fra flere land.  Ytterpunktene mht. komponistenes fødsels- og dødsår er 1651 og 1983. Og landene vi sveiper innom er Tyskland, Østerrike, England og Norge.

Så er vi kommet fram til den siste tirsdagen, den 28. november, og da bli det Bach. I serien Bachs samlede orgelverker har vi kommet fram til konsert nr. 48. Det er bare å glede seg. En utømmelig kilde!

En ekstra bonus denne måneden er konserten førstkommende søndag, 5.11 kl. 13. Den tradisjonelle orgelkonserten allehelgensdag. Men den får du mere om i egen epost.

Hver tirsdag kl. 13 i Sagene kirke. Alt er gratis. Vi sees.

Kontaktinformasjon for Sagene og Iladalen menighet

Sagene kirke ligger i Dannevigsveien 17, midt på Sagene torg. Ila kirke ligger i Søren Jaabæksgate 5.

Kontoradresse: Ila kirke. Søren Jaabæksgate 5, 0460 Oslo. 

E-post: post.sagene@oslo.kirken.no. Telefon: 23629290 Telefax: 23 62 92 91.  Telefon- og besøkstid: Man-Tor 10-14