Orgelkonsert med tidebønn tirsdager kl. 13.00

Hver tirsdag kl. 13 spiller kantor Stein Skøyeneie en orgelkonsert på det historiske Hollenbach-orgelet i Sagene kirke. Konserten er gratis, og kan kombineres med en påfølgende kort tidebønn og kirkekaffe. Les programmet for september her!

September starter med tysk og fransk romantikk. Mendelssohn-Bartholdy og Widor. Vakkert! Mer er det ikke å si om det. Vadsø organisten Gottfred Pedersen var en lysende stjerne på komponisthimmelen. En sykehustabbe, smitte fra tyske soldater, førte til at han brått døde julaften 1941. Han etterlot seg en del musikk som helt klart vitner om et stort talent i startgropa. Den første konserten 5.9 vil demonstrere dette med stor tydelighet. Dette er sjeldent framført musikk.

Så følger en barokkformiddag. Fransk, tysk og italiensk 16- & 1700-talls musikk. Festlige klanger og rytmer samspiller med langsomme kolorerte melodier. Ved denne konserten vil også det lille kororgelet brukes. En real «sviske» dukker forøvrig opp. En som kanskje vil by på en overraskelse.….

 Månedens tredje konsert et en hyldest til Norden. Fem komponister representerer de fem landene. Og alle er forankret i det 20. og 21. århundre. Ser du på plakatvedlegget så kan du forsøke å dekode navn og land.

Også blir det Bach den siste tirsdagen. I serien Bachs samlede orgelverker begynner vi å ane slutten. Denne sesongen vil presentere en del mindre og frittstående orgelverk samt alle koralbearbeidelsene som ikke tilhører noen av de store samlingene.

 

orgelkonsert september

Kontaktinformasjon for Sagene og Iladalen menighet

Sagene kirke ligger i Dannevigsveien 17, midt på Sagene torg. Ila kirke ligger i Søren Jaabæksgate 5.

Kontoradresse: Ila kirke. Søren Jaabæksgate 5, 0460 Oslo. 

E-post: post.sagene@oslo.kirken.no. Telefon: 23629290 Telefax: 23 62 92 91.  Telefon- og besøkstid: Man-Tor 10-14