Høymesse Sagene kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.00

Sted:Sagene kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Liturg: Knut Rygh
Organist: Stein Erik Skøyeneie
Prekentekst: Matt 17,1-9
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp