Høymesse Sagene kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.8.2019 - kl.11.00

Til:4.8.2019 - kl.12.00

Sted:Sagene kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8. søndag i treenighetstiden
Liturg: Hanne Slåtten
Organist: Espen Takle
Prekentekst: Mark 12,28-34
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp