Høymesse Sagene kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.3.2019 - kl.11.00

Til:17.3.2019 - kl.12.00

Sted:Sagene kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i fastetiden
Liturg: Gaute Granlund
Organist: Håvard Ringsevjen
Prekentekst: Luk 13,22-30
Offerformål: Stefanusalliansen
Nattverd
Dåp