Retreatdag

Praktisk informasjon

Fra:23.3.2019 - kl.14.00

Til:23.3.2019 - kl.19.00

Sted:

Arrangør:

Velkommen til en lørdag med smak av
retreat. En dag i stillhet kan gi pause
fra hverdagen, ro i fastetiden - og åpne
for dypere kontakt med eget indre og
med Gud. Enkel liturgi til åpning og
avslutning. Introduksjon til stille tid.
Kirkerommet er åpent for meditasjon;
du kan hvile, lese, skrive, tegne, gå ut i
parken eller bare være. Felles måltid i
taushet. Som forberedelse til stille dag
eller i etterkant er det mulig å avtale
inntil to samtaler á 30-40 min om det
som berøres i stillheten.
NB! Påmelding/informasjon:
Diakon Anne Marie Sverdrup,
as636@kirken.no (23 62 92 98).