Samtalecafé

Praktisk informasjon

Fra:26.3.2020 - kl.19.00

Til:26.3.2020 - kl.21.00

Sted:

Arrangør:

Vi fortsetter med samtalecafe på torsdager i Ila kirke kl. 19, inspirert av Marcus Borg, som skrev boka Gjenoppdag kristendommen. Det er sokneprest Knut Rygh, som har oversatt boka, og som sammen med diakon Anne Marie Sverdrup er ansvarlig for caféen.
Vi starter med innledning over et tema, før vi har «cafe», der vi spiser enkel kveldsmat sammen og samtaler rundt hvert bord. Det er ikke påmelding, og en behøver ikke være med på alle sam-lingene. Tema på de ulike torsdagene til våren er fortsettelsen av Fadervår bønnen:
23/1: Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere
27/2 : Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde,
26/3 for riket er ditt, makten og æren i evighet. Innledning kantor Stein Skøyeneie
26/4 Amen. Innledning av prest Siri Sunde