Samtalecafé i Ila kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.3.2019 - kl.19.00

Til:28.3.2019 - kl.21.00

Sted:

Arrangør:

Våren 2019 fortsetter vi med samtalecafé på
torsdager i Ila kirke, i forlengelsen av boka
Gjenoppdag kristendommen, skrevet av
Marcus Borg.
Vi starter kl. 19 med innledning over et tema
i menighetsalen i Ila kirke, så har vi en «café»
der det inviteres til samtale rundt hvert bord.
Det er ikke påmelding, og en behøver ikke
være med på alle samlingene.
Tema på de ulike torsdagene er:
31. januar:
«Nattverd og dåp, for Guds skyld eller vår?»
28. februar:
«Trosbekjennelsen, bokstavelig talt?»
28. mars:
«Jesus, Guds sønn, født av jomfru Maria?»
25. april:
Påske «Stod opp fra de døde tredje dag?»
23. mai:
«For opp til himmelen, skal komme igjen
for å dømme levende og døde?»