Taizemesse Ila kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.19.00

Til:17.11.2019 - kl.20.00

Sted:Ila kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23. søndag i treenighetstiden
Liturg: Christine Henriksen Aarflot
Prekentekst: Matt 24,35-44
Offerformål: Menighetens arbeid