Vigsel er nå åpent for alle

I Sagene og Iladalen menighet ønsker vi å vie og gi forbønn til mennesker som våger å begi seg ut på kjærlighetens vei, uansett legning. 30. januar vedtok kirkemøtet det historiske vedtaket om vigselsliturgi for likekjønnede.

Prestene i Sagene og Iladalen menighet ønsker dere hjertelig velkommen til en av våre kirker til vigsel eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap. Når dere har valgt en dato for bryllupet inviterer vi til en vigselssamtale. I Sagene og Iladalen menighet ønsker vi å vie og gi forbønn til mennesker som våger å begi seg ut på kjærlighetens vei.

Med en liturgi for inngåelse av likekjønnede ekteskap, gleder vi oss til å kunne tilby ekteskap for alle! Prestene i Sagene og Iladalen menighet: Sokneprest Knut Rygh, kapellan Ole Andreas Holen og kapellan Toril Bull-Njaa Larsen.

De siste årene er det blitt mer vanlig med borgerlig vigsel, men fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken. Mer informasjon og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under. Det er hentet fra kirken.no, les spesielt om lokale forhold. Til Lykke med dagen!

Unable to show searchform here, because there is no searchpage setup for the local unit. Fix this by adding a searchpage right below the local startpage