Dåp

Gratulerer med den nyfødte, og velkommen til dåp i Sagene og Iladalen menighet! Ta kontakt for å melde dåp og komme til en dåpssamtale.

Slik går du fram for å melde dåp:

1. Finn noen aktuelle søndager for dåp, og ta kontakt med Kirketorget på telefonnummer 23 62 90 09.

2. Velg faddere

3. Fyll ut det tilsendte dåpsskjemaet sammen med kopi av fødselsattest (fås ved å sende navneskjema til Folkeregisteret) til Kirketorget via post eller epost til kirketorget.oslo@kirken.no

4. Møt frem til dåpssamling/dåpssamtale. Du vil få informasjon om tidspunkt tilsendt på epost eller via telefon.

5. Møt opp i kirka på dåpsdagen, ca. 30 minutter før gudstjenesten begynner. De aller fleste gudstjenester starter søndag kl. 11.

Det finnes flere måter å feire at et barn er kommet til verden på. Dåp er en av dem! I kirka døper vi barn fordi vi tror at alle mennesker, store og små, er skapt, ønsket og elsket av Gud. Faktisk er en av de få gangene vi kan lese om at Jesus ble sint, hentet fra en fortelling om da mødrene kom til Jesus med det aller kjæreste de hadde – nemlig barna sine. Men disiplene ba dem om å gå, de trodde ikke at Jesus ville bruke tiden sin på å møte små barn. I datidens samfunn var barna stemmeløse og hadde tilnærmet ingen rettigheter. Derfor var Jesu respons til disiplene sine radikal, for han sa: «la de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.» I dåpen blir barnet bekreftet som det barnet allerede er: Guds barn, skapt i Guds bilde, og løftet inn i et usynlig fellesskap som er større enn oss selv.

Dåp eller ikke dåp?

Mange tenker mye på, og diskuterer om de skal ha dåp eller ikke. Noen synes det er en utfordrende tanke å velge dåp på vegne av barnet, siden det ikke kan velge selv. Samtidig tar foreldre alle andre valg for barna sine før de blir store nok til å kunne velge på egenhånd. Det er en del av foreldreansvaret. Dåpen fratar ikke barnet bestemmelsesrett over eget livssyn, men gir et grunnlag for at barnet kan ta et valg om egen tro senere i livet. Her i Sagene og Iladalen menighet ønsker vi å ta foreldres spørsmål om dåp, tvil og tro på alvor, og vi oppfordrer deg som ønsker en samtale til å ta kontakt med en av prestene våre.

En samtale om dåp er helt uforpliktende!

Tid for dåp

De fleste barn døpes når de er mellom 2 og 10 måneder gamle. Den norske kirke ønsker også store barn, ungdommer og voksne velkomne til dåp. Dåpen finner vanligvis sted i kirka under en søndagsgudstjeneste, men det er mulig å finne alternative tidspunkt for dåp.

Faddere

Alle dåpsbarn skal ha minst to faddere. Fadderne må være fylt 15 år, og være medlem av Den norske kirke eller et annet kirkesamfunn som praktiserer barnedåp. Foreldre kan ikke selv være faddere. Å være fadder er å være valgt til dåpsvitne og til en tillitsoppgave i barnets liv, men innebærer ingen juridiske plikter. Det er vanligst å døpe barnet i kirka der en bor, og i Sagene og Iladalen menighet har vi to kirker: Sagene kirke og Ila kirke. Noen velger å ha dåp i en annen kirke, for eksempel der dåpsbarnets besteforeldre bor. I de tilfellene må man avtale søndag med kirken der dåpen skal finne sted. Lokalmenigheten registrerer alle papirene og sender nødvendige opplysninger videre til den aktuelle kirken. For å melde dåp, fyll ut det vedlagte dåpsskjemaet. I god tid før dåpen trenger vi også kopi av fødselsattesten du fikk fra Folkeregisteret da navneskjema ble sendt inn.

Dåpsfesten

Dåp i kirka er gratis. Det er mange som tenker mye på hva slags markering man ønsker for dåpen. Noen ønsker en stor feiring med familie og venner, mens andre ønsker en mindre og mer intim markering. Noen pynter seg, andre pynter seg ikke. Dette er helt opp til den enkeltes ønsker og preferanser. Inkluderende fellesskap. I Sagene og Iladalen menighet er alle mennesker velkomne, uavhengig av kjønn, alder, identitet, seksuell orientering, sivilstatus og økonomi. Kirka er Guds hus, og i Guds hus er alle velkomne som de er.

Dåpssamtale

Før dåpssøndagen møtes vi til en samtale i Sagene eller Ila kirke, avhengig av hvor dåpen skal være. Man får en invitasjon til dåpssamtale på epost eller telefon, og man kan også gjøre særavtaler med presten om ønskelig. Om du ønsker individuell dåpssamtale, kryss av for dette i dåpsskjemaet, så tar presten kontakt.