KONFIRMANT I SAGENE OG ILA 2019/2020 i SPLITS

Kjære konfirmant! Velkommen til konfirmasjonsåret 2019 – 20. Vi gleder oss til å bli kjent med dere! Konfirmasjonsdagen i Sagene kirke er 10. mai 2020 kl. 1100. Sagene og Iladalen menighet er sammen om konfirmantarbeidet med Torshov og Lilleborg menighet, og Paulus og Sofienberg menighet. Dette samarbeidet kalles SPLITS. Vi har samlinger annenhver tirsdag på høsten fra kl. 16.30 - 1800 og har to leirer sammen, en i høst og en i vår. Informasjonsmøte og første samling er mandag 21. august, for foreldre og konfirmanter. Kick-Off lørdag 14. september og prestentasjonsgudstjeneste i Sagene kirke 15. september kl. 11.00.  Tenker du på å bli konfirmant fra høsten 2019? Kontakt Toril Bull-Njaa Larsen om du har spørsmål, enten via telefon 91667255 eller på mail tl733@kirken.no. Trykk PÅMELDING nederst på siden, eller ta kontakt direkte.

ELEKTRONISK PÅMELDING til konfirmasjon finner du i linken under. Etter innlogging er det bare å trykke på "registrer ny konfirmant" under "mine konfirmasjoner", velg Sagene kirke og fyll ut påmeldingsskjemaet. Ved spørsmål, ta kontakt med Toril tl733@kirken.no.

MÅ JEG VÆRE DØPT? Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter gitt oss ved dåpen. Det er ikke en forutsetning å være døpt for å være med på undervisningen i løpet av året, men man må være døpt for å bli konfirmert. Mange unge døper seg i løpet av konfirmasjonstiden.

Tid for refleksjon og opplevelse

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Les mer

Artikkelsnarveger