Fastegudstjeneste Lovisenberg kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.3.2019 - kl.18.00

Til:28.3.2019 - kl.19.00

Sted:Lovisenberg kirke

Arrangør:

Liturg: Tor Even Fougner
Organist: Hallvard Hiis
Nattverd