Gudstjeneste Gamle Aker kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.8.2019 - kl.11.00

Til:4.8.2019 - kl.12.00

Sted:Gamle Aker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8.s.i tr.tiden
Liturg: Gaute Granlund
Organist: Ulf Nilsen
Prekentekst: Mark 12,28-34
Offerformål: Egen menighet
Nattverd
Dåp