Gudstjeneste Gamle Aker kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.7.2019 - kl.11.00

Til:21.7.2019 - kl.12.00

Sted:Gamle Aker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6.s.i tr.tiden
Liturg: Ragnhild Koren
Organist: Steinar Bjørnsengen
Prekentekst: Mark 3,13-19
Offerformål: Egen menighet
Nattverd
Dåp