Gudstjeneste Lovisenberg kirke

Praktisk informasjon

Fra:11.8.2019 - kl.11.00

Til:11.8.2019 - kl.12.00

Sted:Lovisenberg kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9.s.i tr.tiden
Liturg: Marta Axner Ims
Organist: Ulf Nilsen
Prekentekst: Luk 6,36-42
Offerformål: Egen menighet
Nattverd
Dåp