Gudstjeneste Gamle Aker kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.3.2019 - kl.11.00

Til:31.3.2019 - kl.12.00

Sted:Gamle Aker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i faste
Liturg: Ragnhild Koren
Organist: Yngve Sporild Breievne
Prekentekst: Luk 22,28-34
Offerformål: Fasteaksjonen
Nattverd
Dåp