Gudstjeneste Gamle Aker kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.7.2019 - kl.11.00

Til:7.7.2019 - kl.12.00

Sted:Gamle Aker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i tr.tiden
Liturg: Marta Axner Ims
Organist: Marius Skjølaas
Prekentekst: Matt 9,35-38
Offerformål: Egen menighet
Nattverd
Dåp