Gudstjeneste med nattverd Lovisenberg kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.3.2019 - kl.11.00

Til:31.3.2019 - kl.12.00

Sted:Lovisenberg kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i faste
Liturg: Ingrid Elise Wergeland
Organist: Ulf Nilsen
Prekentekst: Luk 22,28-34
Offerformål: Fasteaksjonen
Nattverd
Dåp