Gudstjeneste Trefoldighetskirken

Praktisk informasjon

Fra:31.3.2019 - kl.19.00

Til:31.3.2019 - kl.20.00

Sted:Trefoldighetskirken

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i faste
Liturg: Marta Axner Ims
Organist: Marius Skjølaas
Prekentekst: Luk 22,28-34
Offerformål: Fasteaksjonen
Nattverd