Høymesse Gamle Aker kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.10.2019 - kl.11.00

Til:27.10.2019 - kl.12.00

Sted:Gamle Aker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Bots- og bededag
Liturg: Tor Even Fougner
Organist: Yngve Sporild Breievne
Prekentekst: Luk 15,11-32
Offerformål: IKO
Nattverd
Dåp