Høymesse Gamle Aker kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.9.2019 - kl.11.00

Til:29.9.2019 - kl.12.00

Sted:Gamle Aker kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Mikkelsmesse
Liturg: Gaute Granlund
Organist: Yngve Sporild Breievne
Prekentekst: Joh 1,47-51
Offerformål: Værestedet
Nattverd
Dåp