Høymesse Lovisenberg kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.9.2019 - kl.11.00

Til:8.9.2019 - kl.12.00

Sted:Lovisenberg kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 13.s.i tr.tiden
Liturg: Arne Braut
Organist: Ulf Nilsen
Prekentekst: Apg 6,1-7
Offerformål: Menighetens misjonsprosj.NMS
Nattverd
Dåp