Høymesse Lovisenberg kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.9.2019 - kl.11.00

Til:29.9.2019 - kl.12.00

Sted:Lovisenberg kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Mikkelsmesse
Liturg: Ingrid Elise Wergeland
Organist: Ulf Nilsen
Prekentekst: Joh 1,47-51
Offerformål: Værestedet
Nattverd
Dåp