Høymesse Trefoldighetskirken

Praktisk informasjon

Fra:22.9.2019 - kl.11.00

Til:22.9.2019 - kl.12.00

Sted:Trefoldighetskirken

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 15.s.i tr.tiden
Liturg: Marta Axner Ims
Organist: Ulf Nilsen
Prekentekst: Joh 15,9-12
Offerformål: Menighetens misjonsprosj.NMS
Nattverd
Dåp