Kveldsmesse Trefoldighetskirken

Praktisk informasjon

Fra:28.7.2019 - kl.19.00

Til:28.7.2019 - kl.20.00

Sted:Trefoldighetskirken

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 7.s.i tr.tiden
Liturg: Tor Even Fougner
Organist: Steinar Bjørnsengen
Prekentekst: Mark 5,25-34
Offerformål: Egen menighet
Nattverd